16 జనవరి 2015

ప్రశ్నిస్తే పోయేదేమీ లేదు వస్తే సమాధానం తప్ప - Question is our weapon

ప్రశ్నిస్తే పోయేదేమీ లేదు వస్తే సమాధానం తప్ప - Question is our weapon
ప్రశ్నిస్తే పోయేదేమీ లేదు వస్తే సమాధానం తప్ప.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
అబద్దం అలసిపోయేవరకు,
నిజం తెలిసే వరకు.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
నాయకులు మారేవరకు,
ప్రజలు పోరాడేవరకు.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
అవినీతి కాలిపోయేవరకు,
నీతిగా పనులు జరిగేవరకు.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
భయం పారిపోయేవరకు,
ధైర్యం బలపడేవరకు.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
ప్రపంచం మారేవరకు,
ప్రజలకు  జరిగేవరకు.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
గొంతు పెకల్చి, చేయి ఎత్తి,
నడుము కట్టి, పిడికిలి బిగించి.

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
ప్రశ్ననే నీ ఆయుధమై,
నిజమే నీ లక్ష్యమై,

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
ప్రతి కన్నీటి బొట్టుకి న్యాయం జరిగేవరకు. 
ధర్మం నడిచేవరకు
మంచి గెలిచేవరకు

ప్రశ్నించు ప్రశ్నించు
నీ చివరిమాట వరకు
నీ తుదిశ్వాస వరకు

1 వ్యాఖ్య:

 1. ఆత్మజ్ఞాన స్వరూపునకు నమస్కారం,

  మహానుభావులైన మీరు ఎంతో కాలంగా శ్రమ కోర్చి జ్ఞాన యజ్ఞంలో బాగంగా ధర్మ సంబంద విషయాలను తెలియ చేస్తున్నారు, అందులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకొంటున్నాము. అలాగే ఉడతా భక్తి గా సాయినాధుని కృపవల్ల భక్తి, జ్ఞాన సంబంద బ్లాగ్స్ ల నుంచి తాజా సమాచారాన్ని సేకరించి ఒకేచోట అందించే Aggregator బ్లాగ్ ను మహానుభావులైన పెద్దల సలహా మేరకు రూపొందించటం జరిగింది. ఇటువంటి అవకాశం కల్పించి, సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన వారికి మేము ఎంతో ఋణపడిఉంటాము. దయచేసి ఈ వెబ్ సైట్ దర్శింపగలరని మేము మనవి చేసుకొంటున్నాము.

  సాయి రామ్ సేవక బృందం,
  తెలుగు భక్తి సమాచారం - http://telugubhakthisamacharam.blogspot.in
  సాయి రామ్ వెబ్ సైట్ - http://www.sairealattitudemanagement.org
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు