29 జూన్ 2012

Peace in mind brings success

నడవడికలో నిజాయితీ,
ఆలోచనల్లో స్పష్టత,
మనస్సులో ప్రశాంతత,
గుండెల్లో స్థైర్యం ఉంటే ,
కళ్ళల్లో తేజస్సు,
పెదలపైకి చిరునవ్వు,
పనుల్లో వేగం.
ఫలితాల్లో ఖచ్చితత్వం వాటంతట అవే వస్తాయి .

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి