18 మార్చి 2018

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

ఉప్పులాంటి భయాన్ని ,
కారం లాంటి కోపాన్ని,
పులుపు  లాంటి ఇబ్బందులను,
చేదులాంటి గతాన్ని  మరచి ,
మామిడిలాంటి నూతనోత్సోహంతో
తీపిలాంటి జీవితాన్ని ఆశ్వాదించాలనేదే  "ఉగాది పచ్చడి" అర్థం.

చేదు అనే గతాన్ని మర్చిపోయి, తీపి అనే భవిష్యత్తు కోసం
నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళాలని,
పర్యావరణంలో కొత్తదనాన్ని తీసుకురాడమే  ఉగాది పండుగ పరమార్థం.

బంధు మిత్రులు అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ..
విళంబి నామ తెలుగు నూతన సంవత్సరాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
తో..

మీ మిత్రుడు...
శ్రేయోభిలాషి..

25 మార్చి 2017

This Day - That Day - Live Everyday not just a single day

I do not understand the Days? Why we need to count them on? Why not we make them countable everyday?

Birthday - Why you have to wait for a day in year or 4 years to celebrate that you are alive? Why can't you celebrate everyday, every moment?
Does a reason is required to be happy?
Father's Day/Mother's Day/Parents Day - Are you not grateful to your parents for entire life as they gave you the life? Do you have only one day in a year to show your love to them? Don't you feel ashamed of it?
Water Day/Air Day/Earth Hour - Don't you have responsibility to save all the natural resources for the next generation? You will hold a Play-card with message and take selfie to post it on a social networks, is this the SOCIAL responsibility? Why can't you save Power/Natural resources from going useless or getting polluted Everyday/Every hour??
Friendship day - Can you breath only on a particular day in a year by living entire year without breathing? This is also same way, you have to celebrate friendship everyday every moment. Does one day is enough to thank them for being in the beautiful or hard times with you?
Women's Day - Can you imagine your life without Woman, Be she is Mother/Sister/Friend/Teacher or any? Why can't we respect them everytime anytime? Can Men or Women came on earth to live like Poles away from each other? without respecting each other?
Heart Day/Liver Day/Kidney Day/Pink Day/Cancer Day - Do you think working out on a single day will help you to live/die healthy? Isn't it funny? You have to work out everyday to keep yourself healthy and fit.
AIDS Day - do you wear protection on aids day only to be away from it?

What we have to do is make small habits which bring big change in the life, not taking selfies and posting or commenting on social networks.

Respect means understanding, thanking for being in the moments with us.
Lets learn to Respect People/Life/Natural resources/Health to keep them with us and pass them to next forever.

Small habits makes Big personality
Big Personality achieves bigger Dreams.

So make good small habits.

28 జనవరి 2017

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!

నా ఈ కొత్త కవిత ,
రాజకీయ పక్షం/కులం/అభిమానం అని చెప్పుకుంటూ ఆలోచన లేకుండా facebook /twitter /youtube లో కొట్టుకు/తిట్టుకు చస్తున్న  పశువుల మెదడున్న చేవలేని వెన్నెముక లేని ఈనాటి యువత మీద...........

ఓ యువకులారా!!

విషయాల మీద అభిప్రాయం లేదు మీకు
మనుషుల మీద తప్ప

స్పష్టమైన ఆలోచన లేదు మీకు
అనుకరించే గుడ్డితనం తప్ప

పౌరుషం అంటే తెలియదు మీకు
కొట్టుకు/తిట్టుకోవడం తప్ప

ఎంత చదివిన ఎదగలేదు మీరు
అడ్డదిడ్డంగా వాదించడం తప్ప
--------------------------------------------------------

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

కులమంటూ , మతమంటూ 
మానవత్వమే లేదంటూ 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

నటుడంటూ, నాయకుడంటూ 
అభిమానివై , కార్యకర్తవై 

వాడు చెప్పిందే నిజమంటూ 
వీడు చేసిందే ధర్మమంటూ 

విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా 
అనుక్షణం మద్దతిస్తూ 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

మెదడును మూలన పడేసి,
నోరును బజారున పడేస్తూ

హృదయాన్ని దాచి, 
చేయిజేసుకుంటూ 

ఓపికలేని యంత్రాల్లా 
మత్తు ఎక్కినా కోతుల్లా 
మదమెక్కిన ఏనుగుల్లా 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!