15 డిసెంబర్ 2012

Living life is an art


చేసేపనినే అందంగా చేస్తే అదే కళ,
మాటనే మురిపెంగాచెప్తే అదే కవిత
మాటలను వినసొంపుగా పాడితే అదే పాట,
లయబద్దంగా ఒళ్ళు కదిలిస్తే అదే నాట్యం

జీవితం ఒక కళ, జీవించడమే ఒక కళ.
అందంగా, ఆనందంగా గడిపేస్తే అదే జీవితం.