24 జూన్ 2014

vivaaham vivaahabandham

రెండు మనసుల అనుబంధం
రెండు కుటుంభాల సంభంధం

ఏడడుగుల బంధం
ఏడూ జన్మల అనుబంధం

అదే వివాహబంధం.............

అక్క వివాహం

మామిడి తోరణాలు
పచ్చని పందిళ్ళు

ప్రముఖుల రాకలు
టపాసుల తపటపలు

వంటల ఘుమఘుమలు
భజంత్రీల గలగలలు

పిల్లల అల్లర్లు
పెద్దల ముచ్చట్లు

పెళ్ళికూతురి అప్పగింతలు
పెళ్ళికొడుకు బాధ్యతలు

అదే వివాహ వేడుక..