23 డిసెంబర్ 2010

Maro Kalala prapanchanni Sadiddam Nava Samaajaanni Nirmiddaam

మరో ప్రపంచం......!అవినీతి, అసత్యం, మద్యం, డబ్బు ఏలుతున్న ఈ రాజ్యంలో,
అడుగడుగునా దౌర్జ్జన్యం,
ఎటు చూసిన అన్యాయం,
ప్రగతి మాటున పడతి ఫై పెరిగిన దౌర్జ్జన్యాలు,
ప్రతి నిమిషమూ దోచుకోవడం గురించే ఆలోచించే నాయకులు,
ఎప్పుడూ తమ స్వార్థం కోసం విష ప్రచారాలు(ప్రసారాలు) చేసే మాధ్యమాలు,
మానవత్వాన్ని మరిచి చెలరేగి పోతున్న కిరాతకులు,
ఏమి చేయలేక నిరాశ, నిస్పృహలలో ప్రజలు,
పగటి పూట పదిమందిలో స్వేచ్చగా తిరగలేని స్త్రీ, అర్దరాత్రి ఒంటరిగా తిరిగే దెన్నడు?
ఇదేనా శ్రీశ్రీ చెప్పిన మరో ప్రపంచం?
ఇదేనా గాంధీజీ తెచ్చిన స్వాతంత్ర్యం?
ఇదేనా నెహ్రు కలలు కన్న సామ్రాజ్యం?
ఇదేనా అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం?
ఎవరో వస్తారని, ఏదో చేస్తారని ఆశించడం వ్యర్థమని తేలిపోయింది,
మరో ప్రపంచం కోసం ఉద్యమించాల్సిన సమయం ఆసన్నమయింది.
అందరం ఒకటిగా పోరాడుదాం,
కలల ప్రపంచాన్ని సాదిద్దాం,
అసలైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని స్థాపిద్దాం.
నవసమాజాన్ని నిర్మిద్దాం.

07 డిసెంబర్ 2010

how Stupid I was thinking

Theme: The change you want to see in others, should start from you and Hope is necessary in every situation.

How stupud i am,
i want to see corruption-less India
though i know we cann't do anything without corruption.
How foolish i am,
i want her to love me
though i know she didn't know me.
How silly i am,
i want to start an organization,
though i didn't even have a job in a small company.
How funny i am,
i want to be a superstar,
though my dad is not a lord in the film industry.
How crazy i am,
i want to be chief minister for a state
though i didn't have any political background.
How stupid i was,
why i was thinking like that,
though i know "Nothing is Impossible", if we try sincerely

06 డిసెంబర్ 2010

oh dear i will be your shadow

నీ నీడనయి నేను....
Theme: A boy proposing a girl by saying that how he looks after her.

ఓ ప్రియా...........!
కన్నీళ్లు తుడిచి ఓదార్చే అమ్మలా,
ఎప్పుడూ వెన్నంటి ఉండే నాన్నలా,
వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించే తోబుట్టువులా,
ఆపదలో ఆడుకునే స్నేహితుడిలా,
ఎల్లప్పుడూ నీ మంచిని కోరుకునే శ్రేయోభిలాషిలా,
ప్రేమించడంలో మన్మధుడిలా,
జన్మ జన్మలకు నీతోనే ఉంటా,
నిన్ను మహరాణిలా చూసుకుంటా,
కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా.
నా కంటే ఎక్కువగా నిన్నే ప్రేమిస్తా,
నీ కోసం నా ప్రాణమైన అర్పిస్తా.