01 జనవరి 2015

ఈ కాలపు యువత - Todays Youth

ఈ కాలపు యువత..

మత్తులో తేలుతూ
వీధుల్లో తూలుతూ
పిచ్చిపిచ్చిగా రంకలేస్తూ
జల్సాలకు బానిసలై

అవినీతికి తలవంచే
అన్యాయానికి ఆయుధమయ్యే
రాజకీయాలకు బలయ్యే
హత్యా,అత్యాచారాలలో ఇరుక్కునే

ఆరోగ్యం పై శ్రద్దలేని
ఆలోచలనల్లో స్పష్టతలేని
ఆచరణల్లో మార్పులేని
కళ లేని, కల లేని
అవకాశాలు అందుకోలేని

వీళ్ళా? నా ఈ దేశాన్ని మార్చేది ?
వీళ్ళా? నా ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించేది?