28 జనవరి 2017

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!

నా ఈ కొత్త కవిత ,
రాజకీయ పక్షం/కులం/అభిమానం అని చెప్పుకుంటూ ఆలోచన లేకుండా facebook /twitter /youtube లో కొట్టుకు/తిట్టుకు చస్తున్న  పశువుల మెదడున్న చేవలేని వెన్నెముక లేని ఈనాటి యువత మీద...........

ఓ యువకులారా!!

విషయాల మీద అభిప్రాయం లేదు మీకు
మనుషుల మీద తప్ప

స్పష్టమైన ఆలోచన లేదు మీకు
అనుకరించే గుడ్డితనం తప్ప

పౌరుషం అంటే తెలియదు మీకు
కొట్టుకు/తిట్టుకోవడం తప్ప

ఎంత చదివిన ఎదగలేదు మీరు
అడ్డదిడ్డంగా వాదించడం తప్ప
--------------------------------------------------------

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

కులమంటూ , మతమంటూ 
మానవత్వమే లేదంటూ 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

నటుడంటూ, నాయకుడంటూ 
అభిమానివై , కార్యకర్తవై 

వాడు చెప్పిందే నిజమంటూ 
వీడు చేసిందే ధర్మమంటూ 

విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా 
అనుక్షణం మద్దతిస్తూ 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

మెదడును మూలన పడేసి,
నోరును బజారున పడేస్తూ

హృదయాన్ని దాచి, 
చేయిజేసుకుంటూ 

ఓపికలేని యంత్రాల్లా 
మత్తు ఎక్కినా కోతుల్లా 
మదమెక్కిన ఏనుగుల్లా 

కొట్టుకుచావండి కొడుకుల్లారా !!
కొట్టుకుచావండి!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి