10 ఏప్రిల్ 2013

Ugadhi ఉగాది - తెలుగు మరియు కన్నడ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో


తీపి చేదు కలయికే "ఉగాది పచ్చడి",
మంచి చెడుల కలయికే "జీవితం"

చేదు తగిలినా...తీపిని ఆశ్వాదించాలనేదే  "ఉగాది పచ్చడి" అర్థం,
కష్టాల్లెన్ని ఉన్నా ఆనందం కోసం పరిగెడుతూ జీవితాన్ని  ఆశ్వాదించాలనేదే జీవిత పరమార్థం...

అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ..
తెలుగు మరియు కన్నడ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో..

మీ మిత్రుడు...
శ్రేయోభిలాషి..

08 ఏప్రిల్ 2013

Why this Kolaveri...ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉండగా..


ప్రపంచంలో ఎంతోమంది పెళ్ళికాని అమ్మాయిలుంటారు,
కాని వాళ్ళనెవరినీ నువ్వు ప్రేమించవు..

ప్రపంచంలో ఎంతోమంది అమ్మాయిలు నిదానంగా పెళ్లి చేసుకుంటారు..
కాని నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయే తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటుంది...