29 జూన్ 2012

Suggestion - Decision

Anyone can give me suggestion,
but No one could affect my Decision.

Peace in mind brings success

నడవడికలో నిజాయితీ,
ఆలోచనల్లో స్పష్టత,
మనస్సులో ప్రశాంతత,
గుండెల్లో స్థైర్యం ఉంటే ,
కళ్ళల్లో తేజస్సు,
పెదలపైకి చిరునవ్వు,
పనుల్లో వేగం.
ఫలితాల్లో ఖచ్చితత్వం వాటంతట అవే వస్తాయి .

Getting Knowledge

తెలియనిది తెలుసుకోవడం  తప్పులేదు,
తెలియకపోయినా వాదించడంలో అర్థం లేదు.

26 జూన్ 2012

23 జూన్ 2012

14 జూన్ 2012

ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు- Thankyou for being with me forever

నా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు ,
తోబుట్టువుల ఆప్యాయత,
బంధువుల అనురాగం ,
స్నేహితుల అభిమానం,
 శ్రేయోభిలాషుల మద్దతు ,
ఇవే నేనెప్పుడు కోరుకునేవి.
నాకు ఎల్లప్పుడూ లభించేవి.
మీ ప్రేమ నాతో ఎప్పుడు ఉంటే ,
నేను ప్రపంచాన్నే జయిస్తా!
సమయాన్నే శాసిస్తా!!

ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు ,
ఇలాగే నాతోనే ఎప్పటికీ ఉంటారని ఆశిస్తూ 
ఇట్లు ,
మీ మిత్రుడు శ్రేయోభిలాషి,
విశ్వనాథ్ .