17 నవంబర్ 2012

Nandi Hills - నంది కొండలు


మేఘాలు కొండలను ముద్దాడుతుంటే,
ఆకాశం భూమిని హత్తుకుంటుంటే..
పొగమంచు చెవిని తాకుతుంటే..
ఒంటిమీది రోమాలు నిలబడి నాట్యం చేస్తుంటే..
ప్రకృతి అందాలు అలరిస్తుంటే,
జంతువుల అల్లరికి ఒళ్ళు పులకరిస్తుంటే..

అంతకన్నా అందమెక్కడుంటుంది
ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుంతుంది...

అదే భూతల స్వర్గం 'నంది కొండలు'

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి