30 జనవరి 2015

పరితరణ రూపకర్త జీవితం - Software Engineer life

జీతం
లక్షల్లో కనపడుతుంది
వందల్లో మిగులుతుంది

పెళ్లి 
అమ్మాయిలూ జీతం లక్షల్లో కావాలంటారు
పొట్ట ముందుకు రాకూడదు
తలపై జుట్టు వెనక్కి పోకూడదు

కష్టం
చెమట చుక్కైనా పట్టదు
కాని రక్తపు బొట్టు కూడా మిగలదు

తిండి
పిజ్జాలు తింటే కడుపు నిండదు
తిన్నతి రొంత అరిగిచావదు

ఎక్కువ తింటే అజీర్తి
తక్కువ తింటే అసిడిటీ

ప్రపంచం
ప్రపంచంత స్నేహితులు
పక్కింట్లో అపరిచితులు

ఆదాయం
ఆదాయం గోరంత
ఆశలు కొండంత

కొనడం
అవసరమున్నప్పుడు  కాదు
తగ్గింపు ( రాయితీ ) ఉన్నప్పుడు కొంటారు

ఆనందం
మందు తాగడం
మత్తులో తూగడం

సమయం
మనుషులతో కన్నా
యంత్రాలతో ఎక్కువ గడుపుతారు

అప్పు
ఇంటినిండా సామాన్లు
ప్రతిదానిపై అప్పులు


గమనిక:  ఇవన్నీ అందరూ చేయాలనీ కాని   అందరూ అలా చేస్తారని కాదు వారు అల అలవాటు పడిపోయారని వ్యంగంగా రాయడమైనది 

1 వ్యాఖ్య: