14 జనవరి 2015

స్తితిగతి మార్చండి పేరును కాదు..change fate of area not its name

అయ్యా!! బాలయ్య గారు మరియు మిగతా రాజకీయనాయకులు,
మిమ్ములను ఎన్నుకున్నది మా ప్రాంతాలకు పేర్లు మార్చమని కాదు, మా ప్రాంతాల స్థితిగతులను మార్చమని. 
మీరేమో అనంతపురం జిల్లా ఏమి చేయాలో ఆలోచించడం మానేసి జిల్లాని ఎలా విడగొట్టాలి, విడగొట్టి వాటికి మా నాన్న పేరు ఎలా పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు. 
హిందూపురం నుండి మీ నాన్న గారు, మీ అన్న గారు ఇప్పుడు మీరు ఎన్నికయ్యారు ఎం లాభం అప్పుడెల ఉందొ ఇప్పుడు అలానే ఉంది. మీరు అభివృద్ధి, సమస్యల పరిష్కారం పట్టించుకోకుండా ఇలా నామకరణం మీద ఎందుకు శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. 
మంచి చేస్తే ప్రజల గుండెల్లో ఉంటారు దానికోసం ఊరిపేర్లు మార్చక్కర్లెదు... కావాల్సివస్తే ప్రజలే కోరుకుంటారు. 
అనవసరంగా మీరు కూడా యు.శ్రా.రై  (వైయస్ఆర్ పార్టీ ) రాజకీయ పక్షం లాగ తల్లిదండ్రుల పేరును ఒక వస్తువులా  ప్రచారం/వ్యాపారం చేయోద్దండి. 


మీరు ఈ పై అంశాల గురించి ఆలోచిస్తారని ఆశిస్తూ,
విశ్వనాధ్
మీరేదో మంచి చేస్తారని ఆశించి ఓటు వేసిన సామాన్యుడు.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి