13 నవంబర్ 2012

Happy Diwali - దీపావళి శుభాకాంక్షలు


దీపాల వెలుగులు మీ జీవితలంలోని చీకటిని పారద్రోలాలని,
తారాజువ్వలు మీ 'కీర్తి'ని ఆకాశమంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలని,
టపాకాయల శబ్ధం మీలోని మౌనాన్ని చేధించాలని,
రంగులు మీ జీవితాన్ని అందంగా, ఆనందంగా చేయాలని,

కోరుకుంటూ
నీకు మరియు మీకుటుంబ సుభ్యులకు 'దీపావళి శుభాకాంక్షలు'

ఇట్లు,
మీ  విశ్వనాధ్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి