22 నవంబర్ 2012

Our Relationship is Beautiful

సూర్యుడి వెలుగు అనంతం,
శివుడి మూడోకన్ను  అతీతం,
వినాయకుని తొండం అద్వితీయం,
ఆంజనేయుని తోక అద్భుతం,
నాన్న కోపం అక్షర సత్యం,
అమ్మ ప్రేమ అపరిమితం,
అక్క ఆప్యాయత అపురూపం,
తమ్ముడి అలక అరక్షణం,
మన స్నేహం మన జీవితానికి అందం, ఆనందం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి