29 జూన్ 2012

Suggestion - Decision

Anyone can give me suggestion,
but No one could affect my Decision.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి