25 ఆగస్టు 2011

నా ఈ దేశంలో - In my own country

మతము గొప్పని,కులము గొప్పని,
మానవత్వం మంటగలిపే మూర్ఖులకు తావిక లేదు నా ఈ దేశంలో,
నీతి లేని,నిజాయితీ లేని,
నాయకులు ఉండరిక నా ఈ రాజ్యంలో,
శక్తి ఉన్న,యుక్తి ఉన్న సోమరిపోతు
యువకులు ఉండరిక నా ఈ ప్రపంచంలో,
ఆస్తి కోసం, అవసరం కోసం, అమాయకులను బలితీసుకునే
అరాచకులు ఉండరిక నా ఈ రాష్ట్రంలో.
ఆకలి దప్పికలు, ఆత్మహత్యలు,కరువు కాటకాలు,
కనుమరుగవ్వును నా ఈ విశ్వంలో.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి