10 ఏప్రిల్ 2013

Ugadhi ఉగాది - తెలుగు మరియు కన్నడ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో


తీపి చేదు కలయికే "ఉగాది పచ్చడి",
మంచి చెడుల కలయికే "జీవితం"

చేదు తగిలినా...తీపిని ఆశ్వాదించాలనేదే  "ఉగాది పచ్చడి" అర్థం,
కష్టాల్లెన్ని ఉన్నా ఆనందం కోసం పరిగెడుతూ జీవితాన్ని  ఆశ్వాదించాలనేదే జీవిత పరమార్థం...

అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ..
తెలుగు మరియు కన్నడ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో..

మీ మిత్రుడు...
శ్రేయోభిలాషి..

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి