08 ఏప్రిల్ 2013

Why this Kolaveri...ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉండగా..


ప్రపంచంలో ఎంతోమంది పెళ్ళికాని అమ్మాయిలుంటారు,
కాని వాళ్ళనెవరినీ నువ్వు ప్రేమించవు..

ప్రపంచంలో ఎంతోమంది అమ్మాయిలు నిదానంగా పెళ్లి చేసుకుంటారు..
కాని నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయే తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటుంది...

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి