04 ఆగస్టు 2012

Friendship is combination of Good and bad

నష్టం వచ్చిందని వ్యాపారం వదిలేస్తామా?
వ్యాపారం లాభనష్టాల  సమరం.
కష్టం వచ్చిందని  జీవితాన్ని బలితీసుకుంటామా?
జీవితం   కష్టసుఖాల పయనం.
తప్పు చేశారని స్నేహాన్ని మరువగలమా?
స్నేహం తప్పొప్పుల  సమాహారం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి