09 ఫిబ్రవరి 2012

ఎన్నికల భారతీయం - Elections in India is a Business

ఎన్నికల భారతీయం - Elections in India is a business
Theme: I am writing my view on dark side of the Elections in India in a poetic way.

కుల మతాల చిచ్చు పెట్టి,
ప్రాంతాల పేర్లు చెప్పి,
డబ్బును పంచిపెట్టి,
మంచిని మరుగున పెట్టి,
మద్యాన్ని పారించి,
ప్రజల స్వేచ్చను హరిస్తూ,
హక్కులను లాక్కుంటూ,
అభివృద్దిని అడ్డుకుంటూ,
మాధ్యమాలకు వెలకట్టి,
ఉచితానుచితా ప్రకటనలు చేస్తూ,
భవిష్యత్తును కాలరాస్తూ,
ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాతిపెట్టి,
కోట్లను దండుకోవడం కోసం,
ఓట్లను గుంజుకునే నాటకమే  'ఎన్నికలు'

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి