06 ఫిబ్రవరి 2012

సంతోషమే సగం బలం - Happiness - Success

"సంతోషమే సగం బలం" అన్నారు పెద్దలు...ఆ మాటను గుర్తు చేసుకుంటూ నా అనుభవాన్ని తలచుకుంటూ నేను రాసుకున్న మాట ఇది...


Success may bring you Happiness,
But Happiness always brings you Success.

So be happy always and
chill out every moment,
cheer up every second. 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి