12 జూన్ 2015

కోట్ల కోసం ఒకరు, నోట్ల కోసం మరొకరు - kotla kosam okaru, notla kosam marokaru

కోట్ల కోసం ఒకరు, నోట్ల కోసం మరొకరు
కూటికొరకు పరుగెత్తే వాణ్ని పట్టించుకునేదెవ్వరు?

kotla kosam okaru, notla kosam marokaru
kootikoraku parugetthe vaanni pattinchukunedevvaru

1 వ్యాఖ్య:

  1. We are urgently in need of A , B , O blood group KlDNEY organs with the sum of $500,000.00 USD in Kokilaben Hospital India Contact For more details Email: kokilabendhirubhaihospital@gmail.com
    WhatsApp +91 7795833215

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు