02 అక్టోబర్ 2013

Neetho prayanam anthuleni aanandam - నీతో ప్రయాణం అంతులేని ఆనందం

పంట పొలాల్లో లేగదూడలా,
అడవిలో లేడిపిల్లలా,
నడక నేర్చినా పిల్లలా,
కొండను చీల్చుకుంటూ,
పొలాల్లో పరిగెడుతూ,
నాగుపాములా వయ్యారంగా,
నెరజాణలా సుతారంగా,
ధూమపానం సేవిస్తూ,
మనమ్స్శాన్తిని అందిస్తూ,
ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ,
అమ్మలా జోలపాడుతూ,
గమ్యం చేర్చే ధూమశకటమా,
నీతో ప్రయాణం అంతులేని ఆనందం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి