12 జులై 2011

Who the hell are they to judge telugu people

తెలుగు అన్నదమ్ములను విడదీసేదేవ్వరు,
తెలుగు తెలియని పరాయివాళ్ళా?
తెలుగు నాడిని పట్టేదేవ్వడు,
తెలుగు వాడి అభివృద్దిని ఓర్వలేని వాడా?
తెలుగు వారి మనోభావాలను గౌరవించేదేవ్వరు,
తెలుగుదనం తెలియని విదేశీయులా?
తెలుగు గడ్డను విభజించేదేవ్వరు,
తెలుగు మట్టి వాసనే తెలియని ఇరుపక్కల వారా?
తెలుగు వాళ్లకు న్యాయం చేసేదెవరు,
ఓట్ల కోసం పాకులాడే నాయకులా?
తెలుగు ప్రజలకు నీతి చెప్పేదెవరు,
అవినీతికి పరాకాష్టైన ఆ అధిష్టానమా?
పిల్లులు పూట్లాడుకుంటూ కోతి చెంతకు చేరినట్టు,
రాజకీయనాయకుల దురాలోచనలకు మనం మనం కొట్టుకుంటూ అవకాశవాదుల చెంతకు చేరడం ఎందుకు?

telugu annadammulanu vidadeesedevvadu,
telugu teliyani parayivaallaa?
telugu naadini pattedevvadu,
telugu vaadi abhivruddini orvaleni vaada?
telugu vaari manobhaavaalanu gouravinchedevaru,
telugudanam teliyani videseeyula?
telugu gaddanu vibhajinchedevaru,
telugu matti vaasane teliyani irupakkala vaara?
telugu vaallaku nyaayam chesedevaru,
deshaanike anyayam chestunna dushtapaalakula?
telugu vaallaku neethi cheppedevaru,
avineethiki paraakaastaina aa adisthaanamaa?
pillulu pootlaadukuntu kothi chenthaku cherinattu,
raajakeeyanaayakula duraalochanalaku manam manam kottukuntoo avakaashavaadula chenthaku cheradam enduku?

3 వ్యాఖ్యలు: