27 ఏప్రిల్ 2010

Nuvvu leka ..... Nenu Lenu

నువ్వు లేక నేను లేను .......................

సూర్యుడు లేని ఉదయం,
ఇసుకలేని ఎడారి,
నీరు లేని సముద్రం ,
నువ్వ్వు లేని నేను,
ఇవన్ని అసాధ్యాలు.
నిన్ను పలకరించని ఉదయం,
నీతో మాట్లాడని క్షణం,
నీతో నడవలేని నా పాదాలు ,
నిను చూడని నా కనులు,
సముద్రంలో కురిసే వర్షం లాగ,
మోడైన వృక్షం లాగ,
పని చేయని యంత్రం లాగ,
నువ్వు లేని నేను వ్యర్థం ప్రియా....!


sooryudu leni udayam
isuka leni edari
neeru leni samudram
nuvvu leni nenu,
ivanni asadhyalu.
ninnu palakarinchani udayam,
neetho maatladani kshanam,
neetho nadavaleni naa paadalu,
ninu choodani naa kanulu,
modyna vruksham laaga,
pani cheyani yanthram laaga,
nuvu leni nenu vyartham priya...!

2 వ్యాఖ్యలు: