11 ఆగస్టు 2012

ఓటమి - విజయం Success and Failure

ఓటమి, విజయంపై ఆశను రేకెత్తిస్తే,
విజయం, ఓటమి భయాన్ని పుట్టిస్తుంది.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి