22 మార్చి 2012

కలలు - కష్టం

కలలు కను, ఆ కలల కోసం కష్టపడు,
కాని కష్టపడడాన్ని కూడా కలలు కనొద్దు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి