03 జూన్ 2011

That's you, That's our friendship

that's you, that's our friendship
గంటల కొద్దీ chat చేయడం,
మూటల కొద్దీ కబుర్లు చెప్పుకోవడం,
satires వేసుకోవడం, tease చేసుకోవడం,
చిన్ని చిన్ని అబద్దాలు చెప్పడం, దొరికిపోతే cover చేసుకోవడం,
జోకులు చేపుకోవడం, పకపక నవ్వడం,
నేను రాసిన కవితలను మొదటగా నీకు చెప్పడం,
నువ్వే మొదటగా comment చేయడం,
ఒకరికొకరు stories చెప్పి నమ్మించడం,
బకరా తెలిశాక ఆశ్చర్యపోవడం,
ఎప్పుడు కలుసుకోకున్నా, ఎప్పుడూ కల్లముందున్నట్లు touch లో ఉండడం,
అది నువ్వు. అది మన  స్నేహం.
కాని దురదృష్టవశాత్తో లేక కలమహిమనో,
నువ్వు అలా లేవు. మన స్నేహం కూడా అలా లేదిప్పుడు.
ఆ నిన్ను నువ్వు miss అవుతున్నావు,
నీ స్వచమైన స్నేహాన్ని నేను miss అవుతున్నా...

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి