18 మార్చి 2018

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

ఉప్పులాంటి భయాన్ని ,
కారం లాంటి కోపాన్ని,
పులుపు  లాంటి ఇబ్బందులను,
చేదులాంటి గతాన్ని  మరచి ,
మామిడిలాంటి నూతనోత్సోహంతో
తీపిలాంటి జీవితాన్ని ఆశ్వాదించాలనేదే  "ఉగాది పచ్చడి" అర్థం.

చేదు అనే గతాన్ని మర్చిపోయి, తీపి అనే భవిష్యత్తు కోసం
నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళాలని,
పర్యావరణంలో కొత్తదనాన్ని తీసుకురాడమే  ఉగాది పండుగ పరమార్థం.

బంధు మిత్రులు అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ..
విళంబి నామ తెలుగు నూతన సంవత్సరాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
తో..

మీ మిత్రుడు...
శ్రేయోభిలాషి..

2 వ్యాఖ్యలు: