12 జూన్ 2015

కోట్ల కోసం ఒకరు, నోట్ల కోసం మరొకరు - kotla kosam okaru, notla kosam marokaru

కోట్ల కోసం ఒకరు, నోట్ల కోసం మరొకరు
కూటికొరకు పరుగెత్తే వాణ్ని పట్టించుకునేదెవ్వరు?

kotla kosam okaru, notla kosam marokaru
kootikoraku parugetthe vaanni pattinchukunedevvaru

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి